Zajmujemy się utylizacją telewizorów, monitorów oraz recyklingiem sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Posiadane zezwolenia

Czy wiesz, że każdy obywatel RP, instytucja, firma i przedsiębiorca prowadzący działalność na jej terenie, podlega obowiązkowi przestrzegania postanowień poniższych aktów prawnych?

Dane spółki

CRT RECYKLING SP. Z O.O.

UL. PUSZKINA 80, 92-516 ŁÓDŹ

KRS 0000289448,NIP 7282674232, REGON 100414000

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIE, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 130.000 PLN

facebook